SI organizace a její historie

V roce 1921 byl v Oaklandu v Kalifornii založen první klub SI a v roce 1924 začaly vznikat další kluby v Evropě, v Londýně a Paříži. Dnes existuje přes 3 000 klubů ve 120 zemích světa a stále vznikají další. Aktuálních 90 000 členek není zdaleka konečné číslo. Vždy se jedná o ženy nejrůznějších profesí, povolání i postavení, které jsou ochotny všemi svými aktivitami podporovat a rozvíjet toleranci, vzdělanost a vzájemné porozumění a přátelství mezi lidmi bez ohledu na politickou, národnostní nebo náboženskou příslušnost.

Vnitřní organizace

SI je geograficky rozčleněna do čtyř federací: SI Amerika, SI Evropa, SI Velká Británie/Irsko, SI Asie a oblast tichomoří. Africké kluby zatím spadají podle historických vazeb do evropské nebo britské federace. Jednotlivé federace tvoří unie a kluby. Vedení v klubech (board) je voleno pro dvouleté období: prezidentka, víceprezidentka, sekretářka a pokladní.

Projekty ve světě

Základními oblastmi, na které jsou projekty orientovány jsou: vzdělání, ekonomický a sociální rozvoj, lidská práva a postavení ženy ve společnosti, zdraví, životní prostředí. Mezi nejúspěšnější projekty bezesporu patří budování studní v Senegalu, začleňování žen v Peru do společnosti (finanční i znalostní praktická podpora v řemeslných dílnách), zřízení a provoz pěti klinik v Bangladéši (finanční i konkrétní lékařská pomoc v prevenci proti slepotě), výchova a zřizování pracovních příležitostí pro mladé dívky v Thajsku (boj proti prostituci), pomoc lidem postiženým nášlapnými minami (zajištění lékařské péče, umělých končetin apod.)

Vznik SI v České republice

Díky osobním kontaktům v rakouském klubu SI Wels, po mnoha setkáních a debatách vznikla skupina 18 kandidátek a 21.9.1991 byl oficiálně, za podpory vedení města Brna a velké zahraniční účasti, založen klub SI Brno I., první v České republice. V současnosti je ještě druhý klub SI v Praze.

SI klub Brno I.

Klub se schází pravidelně jednou měsíčně. Schůzky jsou připravovány boardem, mají určitý řád. Vyřizuje se korespondence, předávají vzkazy, připravují projekty a rozdávají úkoly. Po pracovní části bývají přednášky od pozvaných odborníků na témata, o která je zájem: ekonomika, právo, sociální péče, zdraví, cestování, sport, umění... Důležitou součástí schůzek je i přátelské popovídání.

Go to top